92 Nguyễn Hữu Cảnh, P 22, Bình Thạnh, HCM 0901312279

Nhật ký đầu tư – Hệ thống Follow Trend

Nhật ký đầu tư – Hệ thống Follow Trend

“Follow Trend” System

GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG VÀ CÁC NGUYÊN TẮC GIAO DỊCH

Phương pháp “Follow Trend” được em xây dựng một phần chính dựa trên 2 quyển sách: “Trade Like a Stock Market Wizard” và “Think & Trade Like a Champion” của Mark Minervini

============================================================================

Tiêu chí 1: “Xu hướng tăng”: Sử dụng hệ thống các đường MA theo đồ thị tuần để xác định xu hướng tăng của Cổ phiếu.

Tiêu chí 2: “Dòng tiền mạnh”: Chọn cổ phiếu có dòng tiền mạnh bằng phương pháp đo lường “Thanh khoản” và sự đột biến khối lượng giữa các tuần.

Tiêu chí 3: Chọn cổ phiếu có yếu tố cơ bản: Vốn hóa lớn, thị phần lớn, có lợi thế canh trạnh bền vững …

Tiêu chí 4: Cổ phiếu có sự nắm giữ dài hạn của các Quỹ và tổ chức lớn.

Tiêu chí 5: Ban lãnh đạo sở hữu cổ phiếu, cũng như có quá khứ làm ăn minh bạch.

============================================================================

THỐNG KÊ LỊCH SỬ GIAO DỊCH

[Bấm vào LINK để xem Nhật ký đầu tư theo phương pháp Follow Trend]

  • Related Tags:

Leave a comment