92 Nguyễn Hữu Cảnh, P 22, Bình Thạnh, HCM 0901312279

Nhật Ký Đầu Tư – Danh mục theo phân tích kỹ thuật

Nhật Ký Đầu Tư – Danh mục theo phân tích kỹ thuật

GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG VÀ CÁC NGUYÊN TẮC GIAO DỊCH

Danh mục Phân tích kỹ thuật là được bộ phận SSI – Research nghiên cứu và phát triển

============================================================================

1. Danh mục lựa chọn cổ phiếu từ tín hiệu Phân tích kỹ thuật
2. Là danh mục phục vụ cho hoạt động giao dịch ngắn hạn
3. Phân bổ tỷ trọng tối đa 20%/cp; cổ phiếu sau khi mua có tỷ trọng tối đa 30%/cp
4. Số lượng cổ phiếu tối đa trong danh mục: 10
5. Danh mục được cập nhật vào sáng thứ 02 hàng tuần
6. Hoạt động mua bán đối với cổ phiếu sẽ phụ thuộc vào giá mục tiêu và trailing stop loss
7. Thanh khoản tối thiểu của cổ phiếu nằm trong danh mục là 300 nghìn đơn vị/phiên

============================================================================

THỐNG KÊ LỊCH SỬ GIAO DỊCH

[Bấm vào LINK để xem Nhật ký đầu tư Danh mục theo phân tích kỹ thuật]

  • Related Tags:

Leave a comment