92 Nguyễn Hữu Cảnh, P 22, Bình Thạnh, HCM 0901312279

Danh Mục Theo Phân tích kỹ thuật

By | Tháng Ba 7, 2022

Nhật Ký Đầu Tư – Danh mục theo phân tích kỹ thuật

GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG VÀ CÁC NGUYÊN TẮC GIAO DỊCH Danh mục Phân tích kỹ thuật là được bộ phận SSI – Research nghiên cứu và phát triển ============================================================================ 1. Danh mục lựa chọn cổ phiếu từ tín...

By | Tháng Mười 18, 2021

“Hệ thống PTKT – Lướt sóng” – Khuyến nghị cổ phiếu PET – Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (HOSE)

Cổ phiếu PET cho tín hiệu MUA ngày 18/10/2021Vùng giá MUA < 31kTarget ngắn: 33k – 35kCắt lỗ < 29.2k Thông tin thêm: PET tăng điểm ấn tượng và hình thành đỉnh mới trong tuần trước. Cổ phiếu thiết...

By | Tháng Chín 29, 2021

Nhật ký đầu tư – Phân tích kỹ thuật

GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG VÀ CÁC NGUYÊN TẮC GIAO DỊCH Danh mục Phân tích kỹ thuật là được bộ phận SSI – Research nghiên cứu và phát triển (Nguồn: SSI Research) ========================================================================== 1. Danh mục lựa chọn cổ...