92 Nguyễn Hữu Cảnh, P 22, Bình Thạnh, HCM 0901312279

Khuyến nghị SSI Research

By | Tháng Ba 7, 2022

Nhật Ký Đầu Tư – Danh Mục Cơ Hội (Rủi ro cao)

GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG VÀ CÁC NGUYÊN TẮC GIAO DỊCH Danh mục Danh Mục Cơ Hội (Rủi ro cao) được bộ phận SSI – Research nghiên cứu và phát triển ============================================================================ 1. Danh mục lựa chọn cổ phiếu...

By | Tháng Ba 7, 2022

Nhật Ký Đầu Tư – Danh Mục Đầu Tư Cơ Bản (6 – 12 tháng)

GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG VÀ CÁC NGUYÊN TẮC GIAO DỊCH Danh mục Danh Mục Đầu Tư Cơ Bản (6 – 12 tháng) được bộ phận SSI – Research nghiên cứu và phát triển ============================================================================ 1. Danh mục lựa...

By | Tháng Ba 7, 2022

Nhật Ký Đầu Tư – Danh mục theo phân tích kỹ thuật

GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG VÀ CÁC NGUYÊN TẮC GIAO DỊCH Danh mục Phân tích kỹ thuật là được bộ phận SSI – Research nghiên cứu và phát triển ============================================================================ 1. Danh mục lựa chọn cổ phiếu từ tín...

By | Tháng Mười 18, 2021

“Hệ thống PTKT – Lướt sóng” – Khuyến nghị cổ phiếu PET – Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (HOSE)

Cổ phiếu PET cho tín hiệu MUA ngày 18/10/2021Vùng giá MUA < 31kTarget ngắn: 33k – 35kCắt lỗ < 29.2k Thông tin thêm: PET tăng điểm ấn tượng và hình thành đỉnh mới trong tuần trước. Cổ phiếu thiết...

By | Tháng Chín 29, 2021

Nhật ký đầu tư – Phân tích kỹ thuật

GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG VÀ CÁC NGUYÊN TẮC GIAO DỊCH Danh mục Phân tích kỹ thuật là được bộ phận SSI – Research nghiên cứu và phát triển (Nguồn: SSI Research) ========================================================================== 1. Danh mục lựa chọn cổ...