92 Nguyễn Hữu Cảnh, P 22, Bình Thạnh, HCM 0901312279

Nhật Ký Đầu Tư – Hệ thống Canslim

Nhật Ký Đầu Tư – Hệ thống Canslim

GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG VÀ CÁC NGUYÊN TẮC GIAO DỊCH

Dựa trên nền tảng của Phương pháp CANSLIM được William J. O’Neil trình bày trong quyển “How to Make the Money in Stocks” đã được nhóm “Nguyễn Hữu Cảnh 12” nghiên cứu và phát triển thành hệ thống đầu tư phù hợp với thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hệ thống Canslim – Nguyễn Hữu Cảnh sẽ được cập nhật Danh Mục thỏa mãn các tiêu chí mỗi Quý 1 lần cho Nhà Đầu Tư

============================================================================

THỐNG KÊ LỊCH SỬ GIAO DỊCH

[Bấm vào LINK để xem Nhật ký đầu tư theo phương pháp Canslim – Nguyễn Hữu Cảnh]

  • Related Tags:

Leave a comment